MindMotions | BEHANDELFILOSOFIE
10253
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10253,page-child,parent-pageid-8345,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.10,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

BEHANDELFILOSOFIE

Geluk & Gezondheid: Het resultaat van de interactie tussen lichaam, geest en omgeving

Wij mensen zijn ontzettend complexe wezens. Hoe wij ons voelen, wordt niet alleen bepaald door onze geest maar ook door ons lichaam en onze sociale omgeving. Een plezierig en steunend sociaal netwerk in combinatie met een gezond, ontspannen en klachtvrij lichaam dragen natuurlijk bij aan ons mentale welbevinden. Andersom geldt echter hetzelfde. Op het moment dat we ons gelukkig voelen, rust en kalmte ervaren en met voldoening in het leven staan, dan zal ons lichaam beter functioneren, zijn er minder lichamelijke spanningen, zijn we beter bestand tegen ziektes en zijn onze sociale contacten positiever. Helaas is ditzelfde het geval in negatieve zin. Als we ons gestrest voelen, veel piekeren, zorgen maken en een lage zelfwaardering hebben, dan uit zich dit lichamelijk ook in meer stress (cortisol, spierspanning, verkramping), fysieke pijn, verminderde weerstand, en grotere kans op ziekte. Met andere woorden: Optimale gezondheid kan enkel gecreëerd worden door de combinatie tussen een gezonde geest, een gezond lichaam en een gezonde sociale omgeving. In de literatuur wordt dit ook wel het biopsychosociale model genoemd, oftewel de samenhang tussen lichamelijke, psychologische en sociale factoren.

Holistische Visie

In mijn behandelingen, trainingen en opleidingen erken ik de samenhang tussen lichaam, geest en omgeving volledig. Ik werk dan ook vanuit een holistische benadering waarbij ik zowel focus op de lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten van ons menszijn. Juist door deze integratie werk je aan gezondheid en welzijn op alle gebieden waardoor  een krachtige wisselwerking ontstaat. Het resultaat is een doeltreffende manier om gezondheid te creëren en dit ook duurzaam in stand te houden. Onderstaande figuur biedt een overzicht van enkele aspecten die ik je help te optimaliseren:

LICHAMELIJK

 • Gezonde voeding
 • Kracht
 • Ontspanning
 • Flexibiliteit
 • Mobiliteit
 • Slaapkwaliteit
 • Lichaamshouding
 • Ademhalingstechnieken

PSYCHISCH

 • Rust & Ontspanning
 • Zelfvertrouwen
 • Draagkracht
 • Veerkracht

 • Autonomie & Vrijheid
 • Optimisme
 • Concentratie
 • Daadkracht

SOCIAAL

 • Communicatie
 • Assertiviteit
 • Intimiteit
 • Betrokkenheid
 • Empathie
 • Balans
 • Vertrouwen
 • Authentiekheid

Therapieën & Behandelvormen

 

Ervaringsgericht

Ervaring, dat is hetgeen centraal staat in al mijn behandelingen. In mijn carrière als therapeut, trainer en docent is het mij gaandeweg steeds duidelijker geworden dat enkel praten over een bepaald onderwerp vaak niet afdoende is om duurzame veranderingen te creëren. Het is juist de ervaring die ervoor zorgt dat je nieuwe aspecten van jezelf gaat leren (her)kennen, nieuwe manieren van omgang ontdekt en dit in je eigen leven kunt gaan implementeren. Dit wordt ook wel ervaringsgerichte therapie genoemd. In tegenstelling tot veel andere therapeuten bestaat mijn begeleiding dan ook niet slechts uit woorden. Hierdoor wordt namelijk voorbij gegaan aan de beleving, het gevoel en de ervaring. Als therapeut en trainer plaats ik mij niet buiten het proces, maar ben ik onderdeel van jouw groeiproces. Samen maken we het ondraaglijke draaglijk, samen ontdekken we nieuwe manieren van in het leven staan, en samen creëren we de juiste stappen die je naar meer geluk en gezondheid gaan helpen.

 

Multi-disciplinair

Doordat ik op een holistische manier met jou naar meer gezondheid toe werk betrek ik graag meerdere disciplines en behandeltechnieken in mijn therapieën en trainingen die bij jou aansluiten. Geen standaard protocollen dus maar de juiste hulp afgestemd op jouw persoonlijke behoeftes en uitdagingen. Om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven betrek ik de volgende therapievormen in mijn behandelingen:

Therapie Psychotherapie

Psychotherapie

 

Via psychotherapeutische gesprekken krijg je inzicht in de manier waarop je in het leven staat en hoe je met bepaalde aspecten van het leven omgaat. Vaak hebben we doorheen onze opvoeding en kinderjaren veel manieren eigen gemaakt om met onszelf en met onze omgeving om te gaan. Hier zijn we meestal niet van bewust aangezien we het immers altijd al zo doen of omdat we niet beter weten. Gaandeweg kunnen er echter veel patronen insluipen die alles behalve gezond zijn. We gaan stelselmatig voorbij aan onze eigen grenzen, schermen onszelf af, we onderdrukken moeilijke gevoelens en emoties of we verliezen ons in zorgelijke gedachten. Ik help je bewust te worden van deze negatieve patronen, samen doorbreken we deze patronen en help ik je nieuwe gezondere patronen eigen te maken.

Mindfulness

Mindfulness (MBCT & MBSR)

 

Mindfulness is de ervaringsgerichte therapie bij uitstek en is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige psychologie. Doorheen de dag gaat meer dan 95% van onze aandacht uit naar gedachten. Dit betekent dat er nog maar 5% van onze aandacht overblijft om het leven “echt” te ervaren. Dit gegeven kan een behoorlijke belemmering vormen om gelukkig in het leven te staan. Het zijn immers gedachten die vaak een minder prettige realiteit presenteren. Een realiteit waarin we minderwaardig zijn, waarin goed niet goed genoeg is, waarin we altijd meer, beter en verder moeten, waarin we onszelf voortdurend vergelijken met onze omgeving, een realiteit waarin we vaak piekeren over het verleden of ons zorgen maken over de toekomst. Niet voor niets creëren dit soort gedachten veel stress, onrust en kunnen ze zelfs leiden tot burnout, depressie en verslavingen.

Via doeltreffende oefeningen leer je hoe je jezelf minder kunt verliezen in gedachten, hoe je juist meer aanwezig kunt zijn in het moment en hoe je op een vriendelijkere manier met jezelf in contact kunt komen. Dit maakt dat je intenser gaat genieten van de mooie aspecten van het leven en beter plek gaat kunnen geven aan de moeilijkere aspecten van het leven. Er ontstaat meer rust, veerkracht en draagkracht, en je gaat beter kunnen afstemmen op hetgeen jij belangrijk vindt. Kortom, je gaat beter zorg leren dragen voor jezelf en creëert een waardevoller leven.

Yoga therapie

Yogatherapie

 

Yogatherapie is een van de oudste therapievormen die gedocumenteerd is, en verwijst terug naar de 4000 jaar oude Sanskriete geschriften “de Vedas”. Sindsdien heeft de yogatherapie zich doorontwikkeld tot een stevig gefundeerde holistische therapie die zowel focust op de lichamelijke, psychologische als het energetische aspecten van ons menszijn. Yoga, vanuit het Sanskriet vertaald, betekent “verbinding”. Met andere woorden, via yoga wordt de verbinding en de balans hersteld tussen ons lichaam en onze geest. In de huidige maatschappij zie je dat deze balans ernstig verstoord is geraakt waarbij onze geest de overhand heeft gekregen en we vervreemd zijn geraakt van ons lichaam. Dit creëert erg veel problemen aangezien we nauwelijks gevoelens van onbehagen meer kunnen opmerken, sneller geneigd zijn voorbij onze grenzen te gaan en geen zorg te dragen voor onze gevoelens, behoeftes en onze gezondheid.

We leven gevangen in ons hoofd waarbij gedachten ons opdragen wat we allemaal moeten, gedachten ons vertellen dat we falen of ontoereikend zijn en ons pessimistisch en angstig doen laten voelen. In de yogatherapie worden krachtige lichamelijke oefeningen (asanas) en ademhalingstechnieken (pranayamas) gecombineerd met psychische meditatie oefeningen (dhyanas). Het resultaat is dat de balans tussen lichaam en geest wordt hersteld en op alle gebieden van ons menszijn vitaliteit, gezondheid en welzijn wordt gecreëerd.

Lichamelijke effecten

 • Ontspanning
 • Kracht
 • Flexibiliteit & Openheid
 • Mobiliteit
 • Uithoudingsvermogen & Energie
 • Verbeterde lichaamshouding
 • Reductie van pijn en spanning
 • Lagere cortisol waarden (stress hormoon)
 • Meer zuurstof (oxygenatie)
 • Sterker immuunsysteem

Mentale effecten

 • Verbeterde focus & concentratie
 • Zelfwaardering
 • Mildheid & Vriendelijkheid
 • Veerkracht
 • Draagkracht
 • Daadkracht
 • Mentale rust & ontspanning
 • Betere slaapkwaliteit
 • Verhoogde dopamine waardes (gelukshormoon)
 • Verhoogde oxytocine gehaltes (liefdeshormoon)

Zelf Compassie

Compassion Focust Therapy (CFT)

 

In compassion focust therapy (CFT) staat compassie centraal. Het woord compassie duidt op zorgzame aandacht. Doorgaans zijn we erg veeleisend, kritisch, hard en oordelend naar onszelf en/of naar onze omgeving. Dit is een mindset die voor veel problemen kan zorgen. Via CFT leer je op een zorgzamere, vriendelijkere en empathischere manier contact te maken met jezelf en met anderen. Je wordt een betere vriend van jezelf en creëert onvoorwaardelijke zelfwaardering en zelfvertrouwen. Je komt meer in je kracht te staan, hebt minder zelftwijfel en onzekerheid en je bent beter in staat om je leven en je relaties op een gezonde en liefdevolle manier vorm te geven.

ACT

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

 

In Acceptance & Commitment Therapy (ACT) staat centraal dat gedachten per definitie geen waarheden zijn. Met andere woorden, we mogen onze gedachten wat minder serieus gaan nemen. Door middel van diverse oefeningen en inzichten leer je meer afstand te nemen van inperkende gedachten, leer je hoe je controle en strijd kunt opgeven en hoe je meer innerlijke rust kunt creëren. Mindfulness vormt een belangrijk fundament in ACT. In ACT gaan we echter verder. Behalve dat je meer innerlijke rust en vertrouwen creëert helpt ACT je te ontdekken wat hetgeen is dat je écht wilt in het leven; datgene wat jij belangrijk vindt, oftewel je kernwaarden. Tevens worden concrete stappen gemaakt om volgens jouw kernwaarden te gaan leven. Dit wordt ook wel waardegestuurd gedrag genoemd. ACT helpt je om oude ineffectieve, inperkende en problematische patronen te doorbreken, je vrijer in het leven te bewegen en datgene de creëren waar jij gelukkig van wordt.

Positieve Psychologie

Positieve Psychologie

 

Nog te vaak wordt er in de gezondheidszorg enkel gefocust op problemen; en dat terwijl wij in al onze complexiteit toch ook meer dan voldoende kwaliteiten, talenten en krachten bezitten. Het zijn juist vaak deze kwaliteiten die ons op de been houden, ons veerkrachtig maken en ons boven onszelf laten uitstijgen. Niet voor niets wordt in de positieve psychologie veel aandacht besteed aan de kwaliteiten en positieve aspecten van ons menszijn. Juist door hier aandacht voor te hebben en te cultiveren kan er een positieve spiraal ontstaan die ons meer draagkracht biedt om tegenslagen te verdragen, meer veerkracht biedt om sneller van tegenslagen te herstellen, een positiever zelfbeeld creëert en ons simpelweg gelukkiger en met meer voldoening in het leven laat staan. Tevens helpt de positieve psychologie je meer authentiek en vrij in het leven te laten staan, oftewel te leven volgens jouw unieke talenten, passies en waarden.

Voeding

Voedingstherapie

 

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen de impact van voeding op ons lichamelijke en mentale functioneren en welbevinden. Voeding is niet enkel een energiebron maar bezit bestanddelen die, indien goed uitgebalanceerd, krachtige effecten kunnen hebben op onze lichamelijke en psychische gezondheid. Dit geldt echter ook in negatieve zin. Een minder goed uitgebalanceerd eetpatroon kan veel lichamelijke en psychische problemen veroorzaken of verergeren zoals hart & vaatziekten, diabetes, osteoporose, nier en lever ziekten, darm problematiek (IBS), maar ook depressie, AD(H)D, futloosheid, burnout, stress, etc.

 

Via voedingstherapie onderzoeken we jouw eetpatroon en creëren we een gezondere balans waarbij je de juiste hoeveelheid bouwstoffen en bestanddelen binnen krijgt die je zowel lichamelijk als mentaal optimaal laten functioneren en presteren.

Relatie therapie

Relatietherapie & Emotionally Focust Therapy (EFT)

 

Wij mensen zijn sociale dieren. We voelen ons op ons best als we liefdevolle aandacht ontvangen. Jammer genoeg is dit niet vanzelfsprekend. Veel relaties worden gedomineerd door angst, frustratie, desinteresse, achterdocht, verdriet en woede. We leven naast elkaar maar niet met elkaar en voelen ons juist erg alleen.

 

Door middel van Emotionally Focust Therapy (EFT) help ik jullie relatie naar meer gezondheid, liefde en intimiteit. Zoals de naam al zegt nemen in EFT emoties en gevoelens een centrale rol in. Het zijn dan ook onze gevoelens waar we vaak van vervreemd zijn geraakt en moeilijk mee overweg kunnen; laat staan dat we met de gevoelens van onze partner overweg kunnen. Voor we het weten bevinden we ons in een strijd en worden er over en weer kwetsende opmerkingen geplaatst.

Via EFT help ik jullie het contact te herstellen door op een gezondere manier met elkaar te communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Goed luisteren, aandacht schenken en emotionele betrokkenheid is hierbij een essentieel onderdeel. Tevens onderzoeken we in EFT jullie behoeftes en help ik jullie deze beter op elkaar af te stemmen. Tenslotte help ik jullie op weg naar meer intimiteit en intensere manieren van met elkaar aanwezig zijn. Samen creëren jullie een positieve spiraal die jullie relatie nieuw leven inblaast. Jullie weten beter op elkaar af te stemmen en gaan weer volop genieten van elkaar’s aanwezigheid en aandacht.

 • IAYT
 • See True
 • U Center
 • UM
 • Adelante
 • NFG